Droga Krzyżowa

23 marca 2018 r. nasza wspólnota czytała rozważania na Drodze Krzyżowej ulicami naszego miasta.

Była to Droga Krzyżowa z błogosławionym księdzem Stefanem Wincentym Frelichowskim
w świetle wspomnień jego siostry Marcjanny oraz współwięźniów.
Rozważania przygotował dk. Waldemar Rozynkowski.