Figura Matki Bożej Niepokalanej

W dniach od 20 lutego do 23 marca 2020 w naszej wspólnocie w Chełmnie gościła Figura Matki Bożej Niepokalanej. Wędrowała Ona od domu do domu rodzin, które z radością Ją gościć.

Pięknie się złożyło, że peregrynacja Figury rozpoczęła się w ważnym momencie dla nowo powstającego kręgu, który przyjmował Chrystusa jako Pana i Zbawiciela podczas uroczystej Eucharystii. Obecność Maryi uradowała wszystkich uczestników tej uroczystości.

Wszystkie chełmińskie rodziny oddawały się pod czułą opiekę Niepokalanej, powierzając Jej swoje troski i radości, swoje dzieci, wnuki i całe rodziny. Uszczęśliwieni obecnością Maryi w swoich domach, dziękowały za podarowany czas i możliwość wzmożonej, głębszej modlitwy.

Obecność Figury zbiegła się z trudnym czasem dla wszystkich Polaków i dla całego świata – pandemią koronawirusa. Dlatego słowa modlitwy „Pod Twoją obronę” wybrzmiewały w szczególny sposób, gdy wszyscy prosiliśmy o opiekę i ochronę przed wirusem.

Maryjo, wybawiaj nas od wszelakich złych przygód.

maryja