Odnowienia woli trwania w Ruchu Domowego Kościoła

  1. Modlitwa jest źródłem mocy i działania. Jest dziełem Ducha Św. w nas. Jest naszym oddychaniem w Bogu. Dlatego chcemy być wierni praktyce codziennej modlitwy osobistej. Amen.
  2.  Wspólna modlitwa męża i żony skupia uwagę małżonków na tajemnicy sakramentu małżeństwa, który będąc źródłem mocy Ducha Św. uzdalnia ich do ofiarnej miłości i jedności. Dlatego chcemy być wierni praktyce codziennej modlitwy małżeńskiej. Amen.
  3.  Modlitwa rodzinna jest uprzywilejowanym miejscem spotkania wspólnoty rodzinnej z Chrystusem, jest źródłem i szczytem Kościoła Domowego. Dlatego chcemy być wierni praktyce codziennej modlitwy rodzinnej. Amen.
  4.  Słowo Boże, z którego zrodził się Kościół jest prawdziwie dla nas światłem życia. Dlatego podejmujemy stały wysiłek zachowania Go. Chcemy karmić się Nim jak najczęściej, szczególnie przez osobiste i rodzinne rozważanie Pisma Świętego. Amen.
  5.  Dialog Małżeński jest szczególnym spotkaniem małżonków ze sobą i z Bogiem. Jest to czas, w którym małżonkowie odkrywają wolę Bożą względem ich małżeństwa i rodziny oraz określają, jak realizować ją w codziennym życiu. Jest to czas szczególnego otwarcia się na łaskę Ducha Świętego, by nas umocnił do pełnej miłości. Dlatego chcemy być wierni praktyce regularnego comiesięcznego dialogu małżeńskiego. Amen.
  6.  Reguła życia jest niezbędna, by być coraz bliżej Boga i bliźnich. Dlatego chcemy podjąć systematyczną praktykę reguły życia czyli stałego, uaktualnianego co miesiąc programu poprawy swojego postępowania. Amen.
  7.  Kręgi Kościoła Domowego są dla swych uczestników szkołą życia chrześcijańskiego, w której uczymy się i pomagamy sobie w rozwoju tego życia w nas. Są miejscem duchowego wzrostu, między innymi przez dzielenie się osiągnięciami i porażkami (trudnościami) w realizacji zobowiązań; są miejscem miłości i modlitwy. Dlatego chcemy systematycznie i czynnie uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach kręgów Domowego Kościoła. Amen.
  8. Uczestnictwo w rekolekcjach formacyjnych, tematycznych jest doświadczeniem żywego Kościoła, pogłębieniem naszej wiary, umocnieniem w miłości i zaczerpnięciem sił na dalszą wspólną wędrówkę z Bogiem i do Boga. Dlatego chcemy co najmniej raz w  roku uczestniczyć w takich rekolekcjach. Amen 

Modlitwa: Panie Boże, w Tobie jest nasza moc, nasza siła, nasza wola. Dziękując Tobie za dar Domowego Kościoła, chcemy Ciebie prosić: spraw abyśmy naśladowali Ciebie w naszych rodzinach. Amen.