ZNAK RUCHU ŚWIATŁO – ŻYCIE  I DOMOWEGO KOŚCIOŁA

dom

 

 Znakiem Domowego Kościoła, tak jak całego Ruchu Światło-Życie są dwa greckie słowa światło i życie splecione w kształcie krzyża. Domowy Kościół posługuje się jednak również znakiem pomocniczym, tzw. domkiem. Ma on kształt domu, w którego górnej części znajduje się znak Ruchu Światło-Życie, a w dolnej dwie splecione obrączki.

 

  

 

 fos_zoe.jpgZnakiem Ruchu Światło - Życie jest starochrześcijański symbol (czyt.: FOS-ZOE). - gr. słowa światło-życie splecione literą omega, tworzące krzyż.

W znaku tym zawarty jest postulat jedności między światłem które otrzymujemy od Boga a naszym życiem - to światło otrzymane w Bożym Słowie i modlitwie musi stawać się treścią życia, nie może pozostać martwą literą, nie może być tak, że wiara swoje, a życie swoje.

Jest to też znak Chrystusa, w którego życiu najpełniej objawiło się światło miłości Boga i Jego zbawczego planu, dopełniającego się w Kościele. Jest on również wezwaniem do całkowitego oddania się Chrystusowi - Panu i Zbawicielowi, aby wraz z Nim - kierując się prawem życiodajnej śmierci - budować Kościół Żywy, poczynając od tego Kościoła, który jest w człowieku - za cenę umierania "starego człowieka". Dalej - poprzez wydanie siebie dla braci na wzór Ukrzyżowanego Pana i budowanie wspólnoty Kościoła przez nieustanne przekreślanie siebie, aż do zjednoczenia na wzór Maryi z Chrystusem w godzinie Krzyża - źródła życia dla całego Kościoła. Znak "Fos-Zoe" jest również znakiem mocy, mocy Ducha Świętego, która dokonuje w człowieku tego, co dla jego naturalnych sił jest niemożliwe - sprawia w nim jedność światła i życia.