MODLITWY RÓŻNE

arcangelo

 

Modlitwa do świętego Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

Modlitwa Rzymska

O Matko Nieustającej Pomocy z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas,  jak głosi Twój słodki Tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko Nieustającej Pomocy proszę, abyś wyprosiła mi u Syna Twego Tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję. ............................................... (chwila ciszy). Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz, pragnie udzielić nam wszelkich owoców Odkupienia.  Wyjednaj mi przeto, o najłaskawsza Matko, u Serca Jezusowego tę łaskę,  o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę, razem z Tobą,  nieskończone miłosierdzie Boga. Amen.

 

***************************************************************************************************

 

Modlitwy na Wielki Post (i nie tylko)

7 grzechów głównych. Znamy je wszyscy: pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew oraz lenistwo. Każdemu z nas podcinają nogi i upadamy na drodze życia, na Jego drodze. Poniżej znajdują się modlitwy o siłę i pomoc, aby nasze kroki były silne i pewne i mogły omijać te przeszkody. I tak zaczyna się od modlitwy o pokorę, następnie o wolność od chciwości, czystość i inne. 

(źródło: http://goscniedzielny.wiara.pl/)

*********************************************************

Modlitwa o pokorę

Panie, uwolnij mnie od pychy, która jest źródłem wszystkich grzechów.

Daj mi łaskę rozpoznania chorych ambicji, które każą mi gonić za fałszywą wielkością albo wpychają w kompleksy.

Jezu umęczony na krzyżu, posłuszny we wszystkim Ojcu, proszę o pokorne serce na wzór Twojego Serca,

proszę o pokorne oczy, które widzą siebie i innych w prawdzie.

"Panie, moje serce się nie pyszni i oczy moje nie są wyniosłe.

Nie gonię za tym, co wielkie, albo co przerasta moje siły.

Przeciwnie: wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy.

Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę - tak we mnie jest moja dusza.

Izraelu, złóż w Panu nadzieję odtąd aż na wieki!" (Ps 131)

*********************************************************

Modlitwa o wolność od chciwości

Panie, Ty powiedziałeś: "Nie martwcie się o życie - o to, co będziecie jeść; ani o ciało - o to, w co będziecie się ubierać" (Łk 12,22)

A ja mam tyle zmartwień na głowie i rachunków do zapłacenia.

Proszę: "nie dawaj mi bogactwa ni nędzy, żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty nie stał się niewiernym, nie rzekł: >>A któż jest Pan?<< lub z biedy nie począł kraść i imię mego Boga znieważać". (Prz 30,8-9)

Jezu, sprzedany za trzydzieści srebrników, strzeż mnie od chciwości i niszczącej żądzy posiadania.

Pomóż uwierzyć, że "więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu". (Dz 20,35)

Daj mi serce wrażliwe na biedę i hojne w dzieleniu się.

*********************************************************

Modlitwa o czystość

Panie, dziękuję Ci za moje ciało, którym mogę wyrażać miłość.

Dziękuję za każdy dobry dotyk, czułość i cielesną bliskość, którą otrzymuję i mogę dawać bliskim.

Proszę o czystość, która jest przyjaciółką miłości.

Pomóż zachować wolność od presji erotyzmu, który niszczy i zniewala.

Zachowaj we mnie wstyd, który ochroni moją godność.

Jezu, z ciałem ubiczowanym, wystawionym na poniżenie,

który wziąłeś na siebie całą nieczystość świata, strzeż mnie, bym nie upokarzał ciała swojego ani innych.

Pomóż, by to, co duchowe, kierowało tym, co cielesne.

Boże wcielony, chcę chwalić Ciebie w moim ciele, teraz i po zmartwychwstaniu.

*********************************************************

Modlitwa o życzliwość

Panie, naucz mnie cenić to, kim jestem i dziękować za to co mam.

Daj mi zrozumieć, że ludzie są różni i tak jest dobrze.

Bo gdyby "każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny". (ks. J. Twardowski)

Jezu, wydany na śmierć przez zawiść, uwolnij moje oczy od morderczej zazdrości, która prowadzi do podziałów, kłótni i nienawiści.

Pomóż mi dobrze myśleć i mówić o innych, wychwalać Boga za to, co w nich dobre, mądre czy piękne.

Strzeż mnie od słów, które porównują lub poniżają.

Niech powodzenie bliźniego nie napełnia mnie nigdy smutkiem.

Proszę o życzliwość i wielkoduszność.

Naucz mnie "cieszyć się z cieszącym, płakać z płaczącymi" (Rz 12,15) 

*********************************************************

Modlitwa o umiarkowanie

Panie, dziwny jest ten świat. Tak wielu ludzi umiera z braku chleba, wody lub podstawowych leków. Inni cierpią na choroby nadmiaru: przejadanie się, pijaństwo, nikotynizm, uzależnienie od narkotyków.

Proszę o ratunek dla jednych i drugich.

Jezu, wołający z krzyża "Pragnę!" ,pomóż mi panować nad zachciankami i zachować umiar w korzystaniu z dóbr. Potrząśnij mną, gdy pogoń za przyjemnością odbiera mi rozum.

"Kiedy jestem głodny, daj mi kogoś, kto potrzebuje pożywienia;

Kiedy chce mi się pić, kogoś kto potrzebuje wody.

Kiedy myślę tylko o sobie, skieruj moje myśli ku innemu człowiekowi" (bł. Matka Teresa)

*********************************************************

Modlitwa o pokój serca

Panie, daj mi pokój serca.

Oddal ode mnie gniew, nienawiść, pragnienie zemsty.

Modlę się za tych, którzy mnie zranili słowem, czynem, obojętnością, niezrozumieniem.

Proszę też za tymi, którym ja zadałem ból.

Pomóż mi wejść jak najszybciej na drogę pojednania bez dramatyzowania sytuacji i formułowania oskarżeń.

Daj mi siłę, bym umiał przebaczać.

Jezu, który powiedziałeś "błogosławieni cisi", uciszaj moje wewnętrzne burze i pomóż mi lepiej rozumieć siebie.

Powiedziałeś "błogosławieni, którzy wprowadzają pokój", uczyń ze mnie człowieka wnoszącego pokój, a nie zamęt.

Niech "nad moim gniewem nie zachodzi słońce" nie chcę "dawać miejsca diabłu" (Ef 4, 26)

*********************************************************

Modlitwa o zapał

Panie, czasami nic mi się nie chce i mam wszystkiego dość.

Kiedy dopada mnie znużenie, obojętność, zniechęcenie,

apatia, nuda lub "smutek tego świata" (2Kor 7,10) nie zostawiaj mnie samego.

Poślij mi anioła, który mnie wyrwie z leniwego odrętwienia.

Jezu, który napracowałeś się dla naszego zbawienia, proszę, oddal ode mnie wszelką duchową ociężałość.

Usuwaj z serca zgorzknienie, odnawiaj gorliwość w czynieniu tego, co dobre, święte, pożyteczne.

Daj świeżość mojej modlitwie, zapał w pracy, radość w służeniu Tobie i bliźnim.

Naucz mnie mądrze korzystać z daru czasu.

Niech budzi mnie anielskie wołanie "zaraz dzień, jeszcze jeden, zrób co możesz" (Czesław Miłosz)