6-11.08.2012r. Piaski

W dniach 6-11.08.2012 uczestniczyliśmy w rekolekcjach tematycznych „Akt małżeński – szansa spotkania z Bogiem i współmałżonkiem w Piaskach koło Bydgoszczy.

Na początku rekolekcji Prowadzący Ojciec Ksawery Knotz zapowiedział, że przez tych kilka dni spotkań z nim będziemy układać puzzle. Każda konferencja Ojca Ksawerego była pewnym elementem wspaniałej układanki pt. „małżeństwo”, której autorem jest sam Bóg. To Pan Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. Echem raju w naszych sercach jest pragnienie miłości wiernej aż do śmierci. Taką miłość możemy realizować w małżeństwie, które jest sakramentem, czyli kanałem łaski, dzięki któremu spotykamy się z Chrystusem. Idąc razem przez życie, dzieląc ze sobą radości i troski, oddając się sobie nawzajem, także w sferze seksualnej – budujemy ze sobą więź. Właśnie w tej więzi objawia się Bóg. Nie niszczy On naszej ludzkiej więzi, ale chce nas wesprzeć i wspomóc abyśmy kochali się bardziej, aby nasza miłość była lustrzanym odbiciem miłości Boga do człowieka. Skoro Bóg jest obecny w naszej więzi to także w życiu seksualnym. Pełny akt seksualny jest nie tylko oddaniem się ciał, ale także aktem duchowym – wyrażamy przynależność do siebie, trwanie w jedności i otwartości na życie.  Akt seksualny otwiera nas na działanie Ducha Świętego, który przychodzi z pokojem, przebaczeniem i miłością. Ważne jest, aby odkryć wagę współżycia małżeńskiego, jako umacniania więzi małżeńskiej. Podobnie jak na drodze życia duchowego tak i na drodze życia seksualnego przeżywamy wzloty i upadki. Trzeb jednak pamiętać, że w czasie drogi w sferze seksualnej mamy dorastać do czystości a przez czystość do świętości. Każde z małżeństw jest w innym miejscu tej drogi. Nie powinniśmy zrażać się upadkami i niepowodzeniami, ale mamy podjąć wysiłek zmiany swojego życia.

Te pięć dni było czasem, jaki mogliśmy poświęcić sobie nawzajem, mogliśmy prześledzić naszą drogę małżeńską i ocenić, na jakim jesteśmy etapie.

Bogu niech będą dzięki za ten czas wyjątkowych spotkań z Ojcem Ksawerym Knotzem, który przybliżał nas do Pana i współmałżonka. Dziękujemy wszystkim za otwarte serca i pomoc w przeżywaniu rekolekcji, w tym parze moderatorskiej Ani i Dawidowi i w szczególności z małżeństwom „naszego” kręgu.   

Beata i Stefan