25.07-29.07. 2012r. Sikórz

Czas rekolekcji (25.07-29.07.12r.) ORAR II st. w Sikórzu to był święty i potrzebny czas dla naszego małżeństwa. To nie były kolejne rekolekcje, ale konkretna szansa otwarcia się na Ducha Św., który uzdrawia relacje rodzinne, wypełnia nas pokojem, miłością.

Rekolekcje formowały i doskonaliły nasze pojęcie o działaniu animatora kręgu w Domowym Kościele. Podczas konferencji oraz pracy w kręgach ustaliliśmy cechy jakimi wyróżniać powinien się animator. Pobudza, zachęca i inspiruje pracę w kręgu w dążeniu do świętości. Krąg jest szkołą życia chrześcijańskiego, to miejsce promieniowania „jak oni się kochają”. Dzielenie się zobowiązaniami służy do rozwoju wnętrza, w duchu miłości i posłuszeństwa. Mamy być gorliwi, wykazywać nieraz z miłością błąd, oraz napominać swych braci. Mamy być ludźmi nadziei w środowisku i podnosić na duchu. Animator potrafi dostrzec to, co dzieje się w małżeństwach w kręgu, musi więcej modlić się, aby czuwać, zauważać zło. Animator to człowiek Eucharystii, posłuszeństwa (Fr. Blachnicki). Animator to funkcja nie tylko na kręgu, ale jest to misja na szerszym polu służba. Jezus uzdalnia do służby, a nie powołuje uzdolnionych.

Aby poczuć wspólnotę i siłę Domowego Kościoła nie można tkwić jedynie w kręgu a otworzyć się na diecezję i „bywać” na zewnątrz. Droga Domowego Kościoła to konkretna propozycja dla małżeństwa - „parami do nieba”. Sakrament małżeństwa uświęca ludzką miłość, konsekruje życie małżeństwa, zapewnia ciągłą obecność Chrystusa w naszym związku. Jezusowi zależy na nas, On jest w naszym życiu naprawdę, jest to dar jaki otrzymaliśmy od Boga w sakramencie małżeństwa.

Ela i Kazik