Rozeznawanie woli Bożej w małżeństwie i rodzinie – Szczawnica (3)

Czy jako rodzice i małżonkowie staramy się odczytywać wole Bożą?

Na przełomie kwietnia i maja braliśmy udział w rekolekcjach w Szczawnicy. Ks. Mikulskim starał się nam przybliżyć rozeznawanie woli Bożej w małżeństwie i rodzinie. Jak echo brzmi w naszych uszach pytanie stawiane przez kapłana: Czy jako rodzice i małżonkowie staramy się odczytywać wole Bożą, czy chcemy ja poznawać, co robimy w tym kierunku?

Codziennie do naszego życia powinniśmy zapraszać Boga. Jak to robić? Dowiedzieliśmy się, że musimy chcieć poddawać nasze życie Bożemu światłu i tu właśnie uzmysłowiliśmy sobie jak ogromnie znaczenie ma Namiot Spotkania i jak możemy w nim spotkać Boga. Uświadomiliśmy sobie jak ważna jest modlitwa do Ducha Świętego, który uzdalnia nas i daje nam łaski potrzebne do odczytywania słów Chrystusa kierowanych poprzez Pismo Św.

Ks. Jan uświadomił nam ważność trwania w stanie łaski uświęcającej, która pomimo naszego lenistwa umożliwia działanie w nas Ducha Świętego. Jeżeli we wszystkim, co będziemy robić będzie uczestniczyć Trójca Święta nie umrzemy.

Wszystko co robimy powinno być służbą innym, praca zaś nie jest karą lecz udziałem człowieka w dziele Boży. Ks. Mikulski z zapałem mówił o charyzmacie Ruchu Światło Życie, oraz gałęzi jaką jest Domowy Kościół – jaka rolę jego członkowie maja do wykonania w rodzinie, Kościele, społeczeństwie. Dowiedzieliśmy się jakie obowiązki niosą za sobą ewangelizacja, katechumenat i diakonia.

Był to piękny, święty czas spędzony z rodzina przecudownej scenerii górskich krajobrazów. Piękno okolicy utwierdzało nas w ogromnym Miłosierdziu Boga. Powtarzając za ks. Janem był to czas nie ładowania akumulatorów, bo mają one określoną pojemność, a czas nauki jak ładować je każdego dnia aby codziennie być bliżej Boga.

Chwała Panu Agnieszka i Grzegorz