Rozeznawanie woli Bożej w małżeństwie i rodzinie (Lipnica)

Modlitwa nie ma być tylko listą próśb i zażaleń.

W dniach od 4-7 lipca uczestniczyliśmy w rekolekcjach tematycznych „Rozeznawanie woli Bożej w małżeństwie i rodzinie, które odbyły się w Lipnicy. Nad strona duchową tych rekolekcji czuwał ksiądz Damian Kuna, który również był prelegentem wszystkich konferencji. To właśnie te konferencje najbardziej nas ubogaciły. Pomogły one nam zrozumieć to, że aby umieć rozeznać wolę Bożą trzeba umieć się wsłuchać w Słowo Boże trzeba nim żyć i karmić się codziennie. Pomocą w tym są nasze zobowiązania: czytanie Pisma Świętego, modlitwa osobista czy też modlitwa małżeńska.

Po raz kolejny uświadomiliśmy sobie moc i głębię modlitwy jak również to, że modlitwa nie ma być tylko listą próśb i zażaleń, ale że potrzebna jest w niej postawa pokornego słuchacza. Wśród uczestników rekolekcji były pary z różnym stażem małżeńskim. Dla nas przykładem było małżeństwo, które będąc ze sobą już czterdzieści lat nadal potrafiło mówić o swojej miłości, o potrzebie bycia razem, szacunku do siebie i o tym, że zawdzięczają to wszystko Bogu, ponieważ Mu bezgranicznie zaufali.

Na zakończenie chcemy podać dwie piękne sentencje, które są jakby esencją tych rekolekcji:

„Rozeznawanie Woli Bożej jest ciągłym i trwałym wysiłkiem człowieka”.

„Bóg wywyższa tych, którzy spełniają Jego Wolę nawet w tym co ich poniża”.

Ania i Andrzej