Animator kim ma być

Animare ożywiać, pobudzać do życia, być duszą. Animator pozwala życiu żyć!

-        zachęca, czuwa, stara się o wytworzenie atmosfery zaufania,

-        jest sługą przez dobroć i miłość,

-        ma coś z ojca, coś z matki,

-        zachęca zniechęconych,

-        przewodniczy z łagodnością w wspólnocie,

-        jest wspólnototwórczy,

-        nie zraża początkujących,

-        uczy nie tylko mówić, ale i słuchać,

-        nie przymusza nikogo do mówienia,

-        swoim przykładem zachęca do dzielenia się i do modlitwy,

-        pokorny, roztropny, nie wywyższa się,

-        działa w jedności z pasterzom i Kościoła,

-        jest dyskretny, respektuje każdego,

-        mówi: nie "moja" wspólnota, ale "nasza",

-        daje świadectwo całym swoim życiem,

-        jest zaczynem pojednania się we wspólnocie

-        zna swoich ludzi "po imieniu",

-        słucha Boga na pierwszym miejscu,

-        modli się za całą wspólnotę i za każdą powierzoną sobie osobę indywidualnie,

-        szuka przede wszystkim tego co w ludziach dobre,

-        nie osądza, nie obwinia, nie moralizuje, "Ducha nie gasi",

-        zachęca onieśmielonych, a moderuje rozgadanych nie na temat i nie w duchu świadectwa,

-        zwraca uwagę, odbiera głos w razie konieczności,

-        nie wykłada teologii, filozofii, światopoglądu,

-        jest partnerem, przyjacielem, bratem, siostrą...,

-        pilnuje punktualności trzyma się tematu spotkania,

-        zachęca do czytania Pisma Świętego,

-        modli się o dar rozeznawania woli Bożej,

-        przypomina o modlitwie do Ducha Świętego przed spotkaniem, przed czytaniem Słowa Bożego...,

-        wie, ze jeden jest tylko Mistrz Jezus,

-        uczy innych jak dzielić się sobą, swoim spotkaniem z Chrystusem,

-        uczy się od innych,

-        czuwa, aby dzielenie się słowem Bożym nie stało się dyskusją, polemiką,

-        łączy dzielenie z modlitwą,

-        przyjmuje drugiego takim jakim jest,

-        cały czas uczy się być dobrym Pasterzem na wzór Jezusa Chrystusa,

-        pomaga innym coraz pełniej przyjmować Boże zbawienie, dar NOWEGO ŻYCIA,

-        ożywiający musi być ożywiony i cały czas ożywiany, budzący sam przebudzony, i wciąż przebudzany...,

-        wie, że życie jest z Życia!

                                                                [Andrzej Madej OMI]