Natura Projektem Boga (Górka Klasztorna)

Tegoroczne rekolekcje w Gorce Klasztornej poświęcone były zagadnieniu „Natura Projektem Boga".

Podczas konferencji poświęconych naturalnemu planowaniu rodziny dowiedzieliśmy się, ze NPR jest szansą na wybór wolności w spotkaniu osób (męża i zony) będących darem dla siebie.

"Położył przed tobą ogień, wodę, życie i śmierć, co zechcesz po to wyciągniesz rękę, co ci się podoba, to będzie ci dane... "Syr.15, 7-16. Rozważania nasze kierowały się ku otwieraniu się na siebie w sakramencie małżeństwa, bo małżeństwo to wspólnota: mieszkania, stołu, łoża, myśli i działania.

Wskazywano nam na celowość aktu małżeńskiego jako terenu, na którym przy pomocy Boga powstaje życie. W poszukiwaniu zgodności z naturą wpatrywaliśmy się w mądrość Bożą, która płciowość ukazuje jako przekaz jedności cielesno-duchowej, a antykoncepcję jako jej odrzucenie.

Podkreślano, że współżycie seksualne jest integralnym elementem przymierza małżeńskiego, że obdarowywanie wzajemne wraz z cnotą czystości wyzwala miłość od postawy użycia. Przesłanie zawarte w NPR (naturalne planowanie rodziny) to budowanie więzi psycho­duchowej przy współżyciu.

Podczas rekolekcji umocniliśmy swoje nastawienie do płodności, widząc jednocześnie jaka powinna być postawa chrześcijańska odrzucająca tzw. strefę śmierci, a uznająca strefę wzrostu życia.

Ela i Kazik