Oaza Rodzin II (Ciężkowice)

„Pozwolić Bogu wieźć się..." Rekolekcje Oaza Nowego Życia II stopnia przeżyliśmy w Ciężkowicach. Warunki do rozwoju duchowego były bardzo dobre ,ze względu na zapewnioną bazę, oraz rzeczowy, przeniknięty Bożym natchnieniem sposób prowadzenia przez księdza moderatora.

15 dni pobytu obejmowały tajemnice różańca świętego, a każdy dzień posiadał swój temat. Prowadzeni byliśmy od niewoli grzechu, aż po exodus- ku wolności. Cały czas towarzyszyła nam Księga Wyjścia, w której odkrywaliśmy treść naszego życia i uczyliśmy się dostrzegać interwencję Boga w swoim życiu, oraz poznawać swą niewolę.

Dowiedzieliśmy się, że warunkiem nawrócenia to uznanie swego grzechu, oraz że każdy dzień jest nowym wyzwaniem, a z niego wypływa misja do spełnienia. Podczas spotkań we wspólnocie rekolekcyjnej przeżywaliśmy swój exodus, któremu towarzyszyły przede wszystkim: codzienna eucharystia, spotkania w kręgach biblijnych, adoracja Najświętszego Sakramentu, oraz szczególne wydarzenia jak Święto Paschy, Dzień Wspólnoty oraz Droga Krzyżowa po zboczach Beskidu.

Ostatecznym przesłaniem rekolekcji było zrozumienie prawdy, że najpierw trzeba zaznać „trudów pustyni", aby dojść do „obfitości", a osiągnie to tylko człowiek z perspektywą wieczności. Najlepiej oddającą sens naszych 2-tygodniowych zmagań jest fragment pieśni wspólnotowej.

„…POWIERZ PANU SWOJĄ DROGĘ I ZAUFAJ MU ON SAM BĘDZIE DZIAŁAŁ W TWOIM ŻYCIU".

Ela i Kazik