Dialog małżeński (Dólsk)

Kroki nasze Pan Bóg skierował do Dólska w dniach 6-8 czerwca.

Tematem rekolekcji był „Dialog małżeński”. Pojechaliśmy całą rodziną. Moderatorem tych rekolekcji był ks. Andrzej Piesik.

Ksiądz ujął nas swoją wiedzą i sposobem w jaki starał się nam ją przekazać. Dzięki temu mogliśmy pogłębić swoja wiedzę i uświadomić sobie czym dla nas jest dialog małżeński.

Dialog jest czasem w którym mamy rozeznać wolę Bożą wobec nas oraz ma nauczyć cierpliwości, pokory i zrozumienia małżonka.

Magdalena i Jarek