Bądźcie uczniami Chrystusa (Chełmno)

 

W dniach od 24 do 26 października karmiliśmy się słowem głoszonym przez naszego moderatora ks. Jerzego. Próbowaliśmy udzielić sobie odpowiedzi na kilka pytań, czego oczekujemy będąc w Kościele,  czego oczekujemy słuchając Słowa Bożego. Nasze życie chcemy budować na prawdzie, a jest to możliwe tylko wtedy kiedy słuchamy, a przede wszystkim żyjemy Słowem. Czas rekolekcji był dla nas czasem oderwania się od codziennej gonitwy, był chwilą modlitwy, adoracji, odnowieniem sakramentu małżeństwa i odświeżeniem ducha naszej wspólnoty. Za ten święty czas serdeczne BÓG ZAPŁAĆ.

Agnieszka i Grzegorz

 

W dniach 24-26 października 2008 r. uczestniczyliśmy w rekolekcjach Domowego Kościoła, które odbyły się w naszej parafii. Ich tematem było „Bądźcie uczniami Chrystusa!” Konferencje głoszone przez księdza Jerzego Bieńkowskiego głęboko poruszyły nasze serca. Nauki wypływające z Ewangelii i bogato ilustrowane przykładami z prozy Paula Coelho celnie obnażyły nasze słabości i uwrażliwiły nasze sumienia. Zrozumieliśmy, jak ważna jest praca nad pełną realizacją zobowiązań. „Pozytywny” dialog małżeński stał się przyczynkiem do obrania nowych reguł życia Na długo w naszej pamięci pozostaną odnowienie przyrzeczeń małżeńskich i modlitwa spontaniczna podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Każda Eucharystia stawała się prawdziwą, świętą Ucztą. Rozważanie tajemnic bolesnych i radosnych oraz wspólnie odmawiany różaniec były owocnym, modlitewnym spotkaniem.

Jesteśmy wdzięczni Panu za czas, który pozwolił nam zatrzymać się w szalonym pędzie codziennych obowiązków. Poczuliśmy wielką siłę modlitwy i ducha wspólnoty.

Chwała Panu!

Katarzyna i Jarosław

 

Księże Jerzy nie ma przypadków. Kilkakrotnie to słowo podkreślałeś. Nie ma przypadków, że do tych dziesięciu par przemawiałeś. Obdarowałeś te pary paciorkami z Ziemi Świętej (różańcami). Zasiałeś w nas Słowo Boże, Duchem natchnione, na glebę serc naszych rzucone.  Tylko od nas zależy, czy odkryjemy w sobie żyzne pole, z którego wzrastać będzie Słowo w czyn przemienione. Ty księże swoje zrobiłeś, dzięki Ci za to. Boże pobłogosław te rekolekcje i jego owoce.

Ania i Grzegorz