Rozeznawanie woli Bożej w małżeństwie i rodzinie –Szczawnica

Moc Chrystusa szlifowały nasze serca.

Pragnieniem mojego serca było abyśmy razem z mężem mogli być w szkole Chrystusa. Trudna to była droga rozeznawania woli Bożej. Nieustannie prosiłam Ducha św. o Światło. Za Janem Pawłem II powtarzałam „Nie lękaj się”, „Zło dobrem zwyciężaj”. W Szczawnicy Bóg doświadczył nas wielką łaską. Moderator krajowy Domowego Kościoła ks. Jan Mikulski z wielkim spokojem i miłością wymagającą siał i siał Słowo Boże. Słowa ks. Jana i moc Chrystusa szlifowały nasze serca i coraz więcej światła wpadało do ich wnętrza ... a nasze serca topniały jak choinkowe świece.

Zrozumiałam, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Chcę Ci podziękować Panie za wszystko. Za moje życie, moje radości i smutki. Dziękuję Ci Panie za cudowną historię miłości, którą wraz z Tobą mogliśmy przeżyć.

I tak pierwszy raz szliśmy razem za Chrystusem, za Jego Światłem. Przemienialiśmy swoje serca i nawracaliśmy się w wypełnianiu woli Bożej. Zrozumieliśmy, że to sakrament małżeństwa uzdolnił nas do Miłości nieprzemijającej i że Pan Bóg zawsze nas kocha, nawet wtedy gdy nie rozumieliśmy się. Takie jest prawo miłości aby się radować razem z Chrystusem. Ma umierać w nas miłość własna. Zaprosiliśmy Chrystusa do naszego życia. On jest naszym Panem i Zbawicielem. Nasze nawrócenie to zachwycenie się Chrystusem i odnalezienie zagubionego szczęścia. To radość i pokój serca. To Światło.

Zrozumieliśmy, że rodzina to samodzielne laboratorium w szkole Chrystusa, że najważniejszy jest Bóg, następnie mąż i żona i dzieci. Najważniejszym zadaniem rodziców jest głoszenie Ewangelii we własnym domu oraz własny przykład.

Ks. Jan uświadomił nam, że przynależność do Domowego Kościoła to poddać życie Bożemu Światłu. Chcąc być w szkole Jezusa winniśmy posługiwać się następującymi narzędziami: Spotkania w Kręgu, Rekolekcje, Dni Wspólnoty, Świadectwa, Eucharystia, Agapa, Dialog małżeński, Namiot spotkania. W Szkole Chrystusa przy „Odrabianiu lekcji” toczy się walka duchowa dobra ze złem. Św. Paweł przypomina nam o Zbroi Duchowej, w którą trzeba się zaopatrzyć, aby nie ulegać złu. Są to: Prawda i Sprawiedliwość, Pokora, Posłuszeństwo, Słowo Boże. Jako małżonkowie mamy obowiązek ukazywać piękno Chrystusa i Kościoła. Pragnę Panie słuchać Twoich słów i podsłuchiwać jaka jest Twoja wola. Obudź dobro drzemiące w nas, ulecz to co jest chore, grzeszne i złe, rozwiąż to co trudne i zawikłane (ks. F. Blachnicki). Chcemy podziękować Bogu i ludziom, których spotkaliśmy na swojej drodze nawrócenia w Szczawnicy.

Marysia i Zbyszek Szczęść Boże!