aktualności

13 luty i 13 marca 2022 r.

2022 02 13 DK

2022 03 13 DK

2022 03 13 DK2

 

Spotkanie wspólnoty 9.01.2022 r.

2022 01 09 dk.2jpg

Dzień skupienia

Dnia 11 grudnia w parafii św. Józefa, odbył się dzień skupienia dla małżeństw Domowego Kościoła. Rozpoczął się eucharystia, potem była konferencja, której tematem była modlitwa, a na koniec odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu. Podczas konferencji, ks. Kazimierz mówił o wartości, sposobach i trudnościach w modlitwie. Przekazał nam, ze każda modlitwa jest wysłuchana, pomimo naszych wątpliwości. Na zakończenie podczas adoracji powierzaliśmy swoje małżeństwo, rodzinę, bliskich Panu Bogu. Bóg zapłać za cennie spędzony czas.

2021 12 11 dzien skup2

Spotkanie wspólnoty 12.09.2021 r.

2021 09 12 DK

 

Przyjęcie nowego kręgu do wspólnoty Domowego Kościoła

W dniu 26 czerwca 2021r. podczas Mszy Świętej w parafii pw. Św. Józefa w Chełmnie, pięć małżeństw, które zakończyły etap „pilotażu”, wyraziło pragnienie włączenia się do Domowego Kościoła i formowania według jego zasad. Eucharystii przewodniczył ks. Proboszcz Tadeusz Miszewski SAC, który modlił się w intencji tych małżonków i ich rodzin oraz całej wspólnoty Domowego Kościoła.

Małżeństwa, stojąc przed ołtarzem, osobiście wyraziły swoją wolę włączenia się do Domowego Kościoła. Następnie, na znak tej decyzji, przyjęły z rąk ks.  Moderatora i pary rejonowej – Agnieszki i Grzesia - zapaloną świecę – symbol Chrystusa, który jest Światłem i Życiem. Członkowie kręgu mieli też swój aktywny udział w całej sprawowanej liturgii, włączając się w posługę lektorów i procesję z darami. 

Była również przepiękna oprawa muzyczna w wykonaniu Andrzeja i Zuzi – „połówek” małżeństw z nowego kręgu.

Po Eucharystii był jeszcze czas na adorację Najświętszego Sakramentu, która zakończyła się indywidualnym błogosławieństwem przez ks. Tadeusza. Jest to zawsze bardzo wielkie przeżycie dla każdego z uczestników. Następnie wszyscy zostali zaproszeni na agapę do Agnieszki i Kuby, gdzie przy słodkim poczęstunku i aromatycznej kawie radowaliśmy się z dołączenia do naszej wspólnoty sióstr i braci z nowego  kręgu.

2021 06 26 nowy

 

 

Zakończenie ewangelizacji w kręgu w Grudziądzu - 6 czerwca 2021 r.

Przyjdź i zajmij miejsce swe

W niedzielę 6 czerwca 2021 roku jeden z kręgów naszego rejonu zakończył etap Ewangelizacji uroczystą Eucharystią, która miała miejsce w kościele pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Grudziądzu. Był to bardzo ważny i radosny moment dla pięciu małżeństw, które uczestniczyły w comiesięcznych spotkaniach kręgu od 24 lipca 2020 roku. Etap ewangelizacji przeszli Ola i Andrzej, Ola i Daniel, Magda i Marcin, Irina i Mirek oraz Iwona i Jacek.

Małżeństwa brały czynny udział w Eucharystii przez niesienie darów, posługę lektorską, oprawę muzyczną Eucharystii. Mszę Św. celebrował opiekun duchowy kręgu ks. Stanisław Szczęsny. Świadkami tej uroczystości byli parafianie. W wygłoszonej homilii usłyszeliśmy, iż przyjęcie Pana Jezusa odbyło się już na naszym Chrzcie Świętym i jest ponawiane przy każdym Jego przyjęciu do naszego serca. Wszystko połączyło się pięknie z niedzielnymi czytaniami i Ewangelią, w której Jezus mówi: ,,Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką.”(Mk3,20-35)

Pomimo iż na dzień zakończenia Ewangelizacji są przewidziane inne fragmenty Pisma Świętego, czytania z obecnej niedzieli dotykały samego sedna tego ważnego etapu przeżycia duchowego. ,,Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.” (2 Kor 4, 13 – 5, 1)

Po przyjęciu komunii świętej małżonkowie uklękli, aby sercem i ustami oddać swe życie Chrystusowi, prosząc, aby to On żył w nich.

Proboszcz Parafii św. Piotra i Pawła ks. kan. Krzysztof Dębiec podczas spotkania z rodzinami wyraził ogromną radość spowodowaną faktem formowania się małżeństw we wspólnocie Domowego Kościoła i nadzieję, że to nie ostatni krąg na Lotnisku. Podzielił się swoimi doświadczeniami pracy i przebywania na rekolekcjach DK. Podkreślił rolę wakacyjnego odpoczynku z Panem Bogiem i ładowania akumulatorów na kolejny rok pracy.

Była to dla nas wszystkich piękna uroczystość, której mogliśmy być świadkami i zarazem ponownie uczestnikami zawierzenia swego życia Naszemu Panu.

Za dar Wspólnoty i tego spotkania Chwała Panu.

Kasia i Jarek Nowakowie

Para pilotująca krąg

dk gr 6 6 21