aktualności

Zakończenie ewangelizacji w kręgu w Grudziądzu - 6 czerwca 2021 r.

Przyjdź i zajmij miejsce swe

W niedzielę 6 czerwca 2021 roku jeden z kręgów naszego rejonu zakończył etap Ewangelizacji uroczystą Eucharystią, która miała miejsce w kościele pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Grudziądzu. Był to bardzo ważny i radosny moment dla pięciu małżeństw, które uczestniczyły w comiesięcznych spotkaniach kręgu od 24 lipca 2020 roku. Etap ewangelizacji przeszli Ola i Andrzej, Ola i Daniel, Magda i Marcin, Irina i Mirek oraz Iwona i Jacek.

Małżeństwa brały czynny udział w Eucharystii przez niesienie darów, posługę lektorską, oprawę muzyczną Eucharystii. Mszę Św. celebrował opiekun duchowy kręgu ks. Stanisław Szczęsny. Świadkami tej uroczystości byli parafianie. W wygłoszonej homilii usłyszeliśmy, iż przyjęcie Pana Jezusa odbyło się już na naszym Chrzcie Świętym i jest ponawiane przy każdym Jego przyjęciu do naszego serca. Wszystko połączyło się pięknie z niedzielnymi czytaniami i Ewangelią, w której Jezus mówi: ,,Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką.”(Mk3,20-35)

Pomimo iż na dzień zakończenia Ewangelizacji są przewidziane inne fragmenty Pisma Świętego, czytania z obecnej niedzieli dotykały samego sedna tego ważnego etapu przeżycia duchowego. ,,Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.” (2 Kor 4, 13 – 5, 1)

Po przyjęciu komunii świętej małżonkowie uklękli, aby sercem i ustami oddać swe życie Chrystusowi, prosząc, aby to On żył w nich.

Proboszcz Parafii św. Piotra i Pawła ks. kan. Krzysztof Dębiec podczas spotkania z rodzinami wyraził ogromną radość spowodowaną faktem formowania się małżeństw we wspólnocie Domowego Kościoła i nadzieję, że to nie ostatni krąg na Lotnisku. Podzielił się swoimi doświadczeniami pracy i przebywania na rekolekcjach DK. Podkreślił rolę wakacyjnego odpoczynku z Panem Bogiem i ładowania akumulatorów na kolejny rok pracy.

Była to dla nas wszystkich piękna uroczystość, której mogliśmy być świadkami i zarazem ponownie uczestnikami zawierzenia swego życia Naszemu Panu.

Za dar Wspólnoty i tego spotkania Chwała Panu.

Kasia i Jarek Nowakowie

Para pilotująca krąg

dk gr 6 6 21

Rekolekcje wielkopostne 13 marca 2021 r.

Rekolekcje wielkopostne dla wspólnoty Domowego Kościoła były dla nas prawdziwym czasem łaski. Choć odbyły się w naszej parafii, czuliśmy się jak na rekolekcjach wyjazdowych – oderwani od codzienności, w duchu wspólnoty, służby i miłości. Czujemy wdzięczność za przygotowanie naszych serc do pełnego przeżywania zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, który uczy, jak powstawać i daje nadzieję.

Doświadczyliśmy tego, jak Pan Bóg mówi do nas przez drugiego człowieka. Nabożeństwo drogi krzyżowej, konferencja o ojcu Blachnickim, świadectwo przeżywania dialogu małżeńskiego, słowa kapłana, stanowiły jedną całość spajaną każdego dnia przez Eucharystię. Po raz kolejny Bóg przypomniał nam o tym, że ma dla nas plan i przez ojca Blachnickiego przygotował piękną formę jego realizacji we wspólnocie Domowego Kościoła – przez służbę, ofiarę i miłość, na wzór Chrystusa i Niepokalanej.

W dialogu rodzinnym doświadczyliśmy niezwykłej bliskości i jedności. Ten czas pokazał nam, że mimo trudów i upadków idziemy w dobrym kierunku. To jak przeżywamy naszą codzienność z bliskimi, walcząc o czas dla Chrystusa i siebie nawzajem jest darem i łaską, spojrzeniem na to, co w życiu jest najważniejsze i nieprzemijające. W tym działa Pan, który nas przemienia, doskonali w słabości i pokorze, scala nasze małżeństwo i rodzinę.

Bądź uwielbiony, Panie Jezu, za dany nam czas rekolekcji i za każdą osobę, która pracowała na to dzieło, byśmy mogli go przeżywać w jedności z Tobą.

dk 13 03 21a

 dk2 13 03 21a

 

dialog2

Dialog
  podczas rekolekcji wielkopostnych  
13 marca 2021 r.

 

I. Wciąż na nowo
w dialogu poznajemy siebie

II. Kochaj mnie,
chociaż nie jestem ideałem

III. Oczami miłości zobaczysz więcej

IV. Znajdź czas na rozmowę ze mną

 
modl

Nowy krąg w Grudziądzu

Od lutego 2019 r. przy parafii pw. św Stanisława Biskupa Męczennika i św Teresy od Dzieciątka Jezus w Grudziądzu grupa małżeństw w ramach Domowego Kościoła rozpoczęła etap ewangelizacji i pilotażu. Podczas spotkań ewangelizacyjnych rozważając Ewangelię św Łukasza angażowaliśmy swoją wolę, rozum i serce odkrywając obraz Boga, Jego oczekiwania wobec nas oraz kim Bóg jest dla nas.

Etap kończący ewangelizację miał miejsce w dniu 17 września 2019 r. podczas niedzielnej mszy św. kiedy to nastąpiło uroczyste przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Wszystkie cztery małżeństwa wyraziły wolę dalszej formacji na etapie pilotażu, a następnie chęć uczestnictwa we wspólnocie Domowego Kościoła.

Po I etapie formacji dało się zauważyć u młodych małżeństw szczerą chęć budowania swego życia na Chrystusie. Drogę swą rozpoczęli zaangażowaniem, umiejętnością słuchania Boga i ludzi, otwarciem na nowe życie, oraz dążeniem do jedności ze współmałżonkiem. Ich postawa może być wzorem dla młodych.

Etap pilotażu rozpoczęliśmy 14 grudnia 2019 r., który trwał do 13 lutego 2021 r. Celem etapu pilotowania było ukazanie małżeństwom piękna powołania do świętości w małżeństwie i realizowaniu go w jedności ze współmałżonkiem. Podczas pilotowania odbyła się ogólna prezentacja Domowego Kościoła w ramach Ruchu-Światło Życie. Jako para pilotująca staraliśmy się ukazać sens całej drogi w Domowym Kościele, zachwycić i zachęcić małżeństwa do pójścia tą drogą. Bardzo istotną rolą była obecność ks. moderatora- inicjatora założenia kręgu DK przy parafii, który pełnił rolę doradcy duchowego. Etap pilotowania kończy się podjęciem decyzji o włączeniu się do Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło Życie. Odbyło się to podczas uroczystej mszy św 27 lutego 2021 r. o godz 18.00 w kościele przy parafii pw. św. Stanisława biskupa Męczennika i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Grudziądzu.

Podsumowując okres ewangelizacji i pilotażu główną trudnością była pandemia koronawirusa, która jednak nie przeszkodziła w formowaniu się kręgu. Świadectwa młodych małżeństw powstałego kręgu wskazały iż w ich życiu wystąpiło nowe światło w którym odkryli siłę modlitwy, wzrost wiary, ujrzeli sens systematycznej pracy nad sobą dzięki zobowiązaniom DK. Czas przeżyty podczas pilotażu nazwali „darmową terapią małżeńską”, dzięki której ich życie ulega zmianie. Wszystkie małżeństwa wyraziły chęć trwania i dalszego formowania się w Domowym Kościele według jego zasad.

Ela i Kazik Kozłowscy

dk2grudziadz

Święto Świętej Rodziny - 27 grudnia 2020 r.

Jak zawsze, w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu, rejon chełmiński spotkał się na swoim patronalnym święcie, odpuście Domowego Kościoła, jak to ładnie ujął ks. Tadeusz Miszewski SAC moderator rejonu chełmińskiego, który na tą okoliczność o godz. 14.30 odprawił Mszę Św. Spotkaliśmy się na Eucharystii poza wyznaczonymi godzinami, aby w reżimie sanitarnym umożliwić uczestnictwo jak największej ilości rodzin z DK. Po kazaniu miało miejsce odnowienie przysięgi małżeńskiej. Był to szczególny moment, w którym mieliśmy okazję podziękować Bogu za współmałżonka i prosić Go, aby pomógł nam wywiązać się z naszego ślubu miłości, wierności i wytrwałości. Dodatkowym elementem po Komunii św. była modlitwa męża za żonę oraz żony za męża. Prosiliśmy, abyśmy jako małżonkowie lepiej się rozumieli, potrafili wspólnie pokonywać trudności, gasić konflikty i przebaczać sobie nawzajem. Oddaliśmy Panu wszystkie trudne sprawy, spory, nieporozumienia i zwątpienia.       

W czasie pandemii ciężko jest żyć rodzinom. W tym roku stawaliśmy przed dylematami, o których nigdy wcześniej nawet nie myśleliśmy. Cała masa obostrzeń, restrykcji, ograniczeń i zakazów. Nie możemy się też spotykać w tradycyjny sposób na comiesięcznych spotkaniach DK. Dlatego nie ma co się dziwić, że traktujemy Mszę św. jako lek, jako wielką pomoc na przetrwanie i wzmocnienie. Nie wiemy, jak będzie wyglądał przyszły rok. Czy będzie lepiej? Czy będzie gorzej? Wiemy natomiast, w jaki sposób możemy w tym niełatwym czasie stawać się jeszcze lepszym mężem i bardziej dobrą żoną, ponieważ tego uczy nas i o tym nieustannie przypomina Domowy Kościół.

2020 12 28b

 

2020 12 28a

Adwentowe spotkanie wspólnoty - 5 grudnia 2020 r.

2020 12 05

Październikowe spotkanie wspólnoty - 11 października 2020 r.

2020 10 11a rej DK