aktualności

Rekolekcje NAM NIE WOLNO W MIEJSCU STAĆ

W tym roku mija 50 lat istnienia Domowego Kościoła. Chcieliśmy upamiętnić tę rocznicę, więc po wyborze rekolekcji tematycznych „NAM NIE WOLNO W MIEJSCU STAĆ” udaliśmy się do Spały w województwie łódzkim.

Co spowodowało, że przyjechaliśmy właśnie na te rekolekcje? -temat rekolekcji nas zaciekawił oraz wydawał się na miarę potrzeb w rozwijaniu się w posłudze w DK. Oczekiwaliśmy też na tych rekolekcjach umocnienia Bożego w pokonywaniu trudności w ewangelizacji, a w naszym małżeństwie odnowienia relacji i wzbudzenia radości, wdzięczności z otrzymanych darów w minionym roku.

Konferencje ks. Moderatora prowadziły nas poprzez naszą drogę w małżeństwie, rodzinie, Kościele, oraz naszą drogę do światłości -do nadziei. Usłyszeliśmy, że powołaniem naszym jest życie w Chrystusie i dążenie do świętości bo umacnia nas w tym łaska sakramentu małżeństwa. Nie możemy jednak w miejscu stać, pomocą jest zjednoczenie małżonków w zobowiązaniach. Mamy pielęgnować miłość poprzez cierpliwość, ucząc się słuchania nawzajem. oczyszczając się z egoizmu, a nade wszystko nieustannie dziękować wypatrując Boga w życiu. Cały czas jesteśmy w drodze- jest to zmaganie się z trudami życia umierając dla siebie. Wskazana została nasza droga w rodzinie, jako szkoła relacji: dzielimy się doświadczeniem, ale nie narzucamy się, staramy się dawać przykład swoim życiem. Następnie odkrywaliśmy nasze powołanie w obecnym etapie naszego życia. Istotnym wskazaniem było, aby nie ulegać bezczynności, odnajdywać swoje miejsce i włączać się w służbę.

Podczas ostatniej konferencji ukazana była droga do światłości ku Chrystusowi, gdzie celem naszej wędrówki jest życie wieczne. Ks. moderator wskazywał także, że należy ofiarować swoje cierpienia bo NIE WOLNO NAM W MIEJSCU STAĆ.
Mamy być gotowi, gdyż to Bóg wyznacza nam zadania. Z treści głoszonej przez ks .moderatora wybrzmiewało także, że starość jest ukoronowaniem życia, a nie jej początkiem, więc mamy dojrzewać do tego, że idziemy ku światłości, aby osiągnąć wieczność.

Codzienne dialogi małżeńskie umacniały nasze relacje i wiarę w pomoc Bożą, wskazywały też aby nie zaniechać wysiłków ku dobremu i nie szukać winy w drugim człowieku W spotkaniach na dialogach poruszaliśmy sprawy rodzin problemy naszych dzieci. Wskazaniem jakie otrzymaliśmy powinien, być dystans, spokój oraz oparcie w Bogu. To powinno sprawić że dorastające dzieci będą czuły wsparcie i radę w istotnych sprawach.

Rozważaliśmy także temat zaangażowania w służbę dla innych w Kościele- w Ruchu DK oraz temat posługi w diakoniach.

Rekolekcje wpłynęły na pogłębienie zrozumienia istoty cierpienia ludzkiego ,jego akceptacji i ofiarowania go, uwrażliwiły nas, że to nieodłączny element życia, bo to dążenie na spotkanie z Chrystusem. Dostaliśmy jasny przekaz, że każde cierpienie może zostać wykorzystane jako intencja w ważniejszych momentach naszego życia. Znaczącym przeżyciem było również przesłanie zawarte w ewangelii św. Łukasza/Łk 12,35-40/ wskazujące, aby być gotowym na przyjście Pana.

Rekolekcje pod względem organizacyjnym przeprowadzone sprawnie, dobra opieka moderatorów, konferencje prowadzone profesjonalnie, z dużym zaangażowaniem, wiedzą i poczuciem humoru ks. Moderatora. Tematyka rekolekcji dobrana na miarę potrzeb kościoła, ze szczególnym wskazaniem na drogę każdego człowieka do wieczności- ku Chrystusowi.

Ela i Kazik

2023 08 koz

 

Wakacyjny grill - 1 lipca 2023 r.

2023 07 01 grill

Diecezjalne zakończenie roku formacyjnego DK – 17 czerwca 2023 r.

2023 06 17 zakon roku

Rekolekcje Żyjmy w Świetle!

W dniach 11-14 maja przeżywaliśmy rekolekcje ,,Życie w świetle” dedykowane małżeństwom dłużej trwającym w Domowym Kościele. Był to błogosławiony czas powrotu do źródeł, czas modlitwy, świadectw życia wiarą oraz niezapomnianych spotkań ze wspaniałymi ludźmi.

Nie bez znaczenia było miejsce rekolekcji. Tu wszystko się zaczęło. Ojciec Blachnicki Krościenko uczynił centrum formacji Ruchu Światło- Życie. Kopia Górka, kaplica Chrystusa Sługi, miejsce ostatniego spoczynku Ojca Franciszka Blachnickiego, cudowne krajobrazy sprawiały, że wszystkie punkty programu rekolekcji miały niesamowity wymiar. Ksiądz Andrzej Żydek, para moderatorska Halinka i Michał Knottowie oraz Ela Kozyra z Marysią Różycką podczas konferencji pochylili się nad testamentem duchowym Ojca, przypominając, że winniśmy go wypełniać w swoim życiu, gdyż teraz nadszedł czas    na owocowanie i pójście w głąb. Ela i Marysia, członkinie Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, przybliżyły historię ruchu i wydarzenia z życia Ojca Franciszka. Przed każdą Eucharystią Marysia uświadamiała nam, że jedność wspólnoty wyraża się w postawach i śpiewach podczas Mszy Świętej. Wzruszającym punktem rekolekcji było nawiedzenie grobu Ojca. Podczas spotkania w kręgach odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, ile radości jest w naszym życiu wiary, jakie świadectwo życia wiarą dajemy spotkanym ludziom. Poruszającym do głębi przeżyciem był dla nas dialog małżeński , podczas którego pochyliliśmy się nad tematem naszej śmierci- jako przejściem z życia do Życia. Zastanawialiśmy się, jaki testament duchowy zostawimy swoim dzieciom i wnukom.

Dzięki rekolekcjom zrewidowaliśmy nasze 23 lata trwania w Domowym Kościele i wyciągnęliśmy wnioski do dalszej pracy. Realizację nowego planu zbawienia możemy przeprowadzić rezygnując z własnego ,,ja”, bez pychy, dostrzegając swoje słabości. Najważniejszym celem jest szukanie relacji z Panem Bogiem. Nad tą relacją trzeba pracować a bezcenną pomocą są zobowiązania. Nasze życie jest darem. Żyjmy bez pospiechu, uczciwie i z miłością. Chrystus jest z nami. Nie musimy się bać. Śmierć to brama do życia wiecznego. Uczmy się przyjmować krzyż codzienności i świadomie go dźwigać. Umierajmy każdego dnia, dając samych siebie innym. Nic w naszym życiu nie dzieje się bez woli Boga. Zaufajmy Panu do końca. Najważniejszym zadaniem jest osobiste spotkanie z Jezusem, ale nie zapominajmy o tworzeniu wspólnoty kręgu, rejonu, parafii… Spoglądajmy ku Przyszłości, ku Nowemu Człowiekowi, Nowej Kulturze. Ta praca jest permanentna.

Niech Sługa Boży Ojciec Blachnicki będzie naszym wzorem, a trwanie w Domowym Kościele nauczy nas ,,posiadania siebie w dawaniu siebie”. Chwała Panu!

Kasia i Jarek Nowakowie

2023 05 13 rekolekcje kr

Czerwcowe spotkanie wspólnoty - 11 czerwca 2023 r.

2023 06 11a

Kilka fotek z nabożeństw majowych przy Studziece.

2023 05 28 majowe