aktualności

Krąg rejonowy

11 października odbyło się spotkanie kręgu rejonowego, w którym uczestniczyła para diecezjalna :)

2019 10 11 dk rejon SZ

Święto Świętej Rodziny - 30 grudnia 2018 r.

2018 12 30 Sw Rodziny

Adwentowe Rejonowe Dni Wspólnoty

W dniach 7-9 grudnia małżonkowie z Domowego Kościoła spotkali się w kościele p.w. św. Józefa w Chełmnie, aby uczestniczyć w Adwentowych Rejonowych Dniach Wspólnoty. Tematem tegorocznego spotkania było WZRASTANIE – DZIEŁO BOGA I CZŁOWIEKA.    

Wzrastanie w wierze to czas rozwoju, dojrzewania i nowych wyzwań. Czas zostawiania za sobą tego, co dziecinne, by brać odpowiedzialność za siebie, swoją wiarę, swoje wybory, za drugiego człowieka. Pochylając się nad tematem roku: „Młodzi w Kościele”, pytaliśmy o świeżość i dynamizm naszej wiary.

Konferencje ks. Tadeusza Miszewskiego i dzielenie się w grupach głęboko poruszyły nasze serca. Uświadomiliśmy sobie, że wzrastanie w wierze nie dokonuje się łatwo i od razu. Należy przyjąć, iż będzie następowało stopniowo. Rozwój jest nam potrzebny, bo życie na ziemi nie jest kresem. Dzięki łasce u Boga, ćwiczeniu pokory, cierpliwości i męstwa możemy osiągnąć cel- wejście w komunię z Panem Bogiem. Narzędziem niech stanie się dla każdego z nas MIŁOŚĆ. Nie pytajmy bez przerwy Pana Boga, co mamy zrobić. Każdy może KOCHAĆ. Dawać nie patrząc na wdzięczność. Nie bójmy się błędów, gdyż są one częścią rozwoju.

Wzorem dla nas jest postawa Maryi, która kochała bez reszty i bezinteresownie. Pokorne stawanie w prawdzie, obdarzanie wszystkich i wszystkiego miłością, świadomość, że nic tu na ziemi nie jest nasze, że wszystko pochodzi od Boga, zaufanie Panu, oddanie mu serca, zrezygnowanie z własnego ,,ja” poprzez służbę, poznanie swoich wad i słabości, ufność, że Bóg nas uzdolni, prowadzi w konsekwencji do DZIAŁANIA i WZROSTU w wierze. Zacznijmy przyjmować nowe wyzwania mimo obaw.

Głęboko przeżyliśmy Eucharystie. Zgromadzeni tuż przy ołtarzu Pańskim czuliśmy, jak bardzo kocha nas Pan i jak pragnie, byśmy tą miłością chcieli się dzielić i wzrastać w wierze. Podczas piątkowej adoracji Najświętszego Sakramentu otworzyliśmy nasze serca, aby wielbić Pana, dziękować mu i prosić o potrzebne łaski.

W niedzielę Beata i Marian z Diakonii Wyzwolenia przybliżyli nam dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka- osobistego daru abstynencji od alkoholu podjętego z pobudek miłości, aby wyzwalać innych od lęku i uzależnień. Poprzedniego dnia usłyszeliśmy poruszające świadectwo Urszuli, która trwa w Krucjacie od wielu lat i czuje moc tego dzieła. Ania i Wiktor opowiedzieli o swoim bezalkoholowym weselu, na którym świetnie bawiła się cała rodzina i przyjaciele.

Chwała Panu za ten błogosławiony czas.

Rozpoczęcie roku formacyjnego 2017/2018 - 9 września 2018 r.
Kolejny rok formacyjny rozpoczęliśmy Mszą Świętą, a następnie spotkaliśmy się na grillu w przykościelnym ogrodzie. Wypoczęci i pełni wrażeń po wakacjach dzieliliśmy się świadectwami z przeżytych rekolekcji. Ponieważ poszczególne kręgi są na bardzo różnych etapach formacji, toteż i nasz udział w rekolekcjach był zróżnicowany: były pary, które po raz pierwszy zetknęły się z rekolekcjami wakacyjnym, były też i pary, które prowadziły rekolekcje i to nie pierwszy raz.
Świadectwa przeplataliśmy śpiewem i zabawą z dziećmi. Błogosławiony czas. Chwała Panu.

 

 

Pierwszy krąg Domowego Kościoła w Grudziądzu

26 sierpnia 2016 roku w parafii św. Stanisława Biskupa na osiedlu Rządz powstał pierwszy krąg Domowego Kościoła w Grudziądzu. Po wielu latach starań, modlitw i zaangażowaniu wielu wspólnot Domowego Kościoła (z Chełmna i Torunia) a także ks. Sławomira Sobierajskiego i samych rodzin JEST PIERWSZY KRĄG DOMOWEGO KOŚCIOŁA. Powstał w 2016 roku jako krąg pilotowany przez parę animatorów najpierw przez Elę i Pawła Sołdrowskich (z Torunia) a po kilku spotkaniach do końca pilotażu przez Magdalenę i Jarosława Boltów (z Chełmna). Przeprowadzili krąg przez etap ewangelizacji, a następnie wprowadzili go w zagadnienia dotyczące duchowości małżeńskiej, metod pracy kręgu i całego Ruchu.

Program formacyjny Domowego Kościoła kształtowany jest na podstawie nauczania Kościoła, w szczególności na podstawie dokumentów II Soboru Watykańskiego oraz zasad formacyjnych Ruchu Światło-Życie i Equipes Notre-Dame. Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Domowy Kościół dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:
– życia słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,
– życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
– życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
– dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeń¬stwie, rodzinie i wobec innych ludzi,
– postawy służby we wspólnocie Kościoła, według otrzymanych darów
Budowaniu jedności (communio) w małżeństwie i rodzinie służą na¬stępujące elementy formacyjne – zobowiązania:
– codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania),
– regularne spotkanie ze słowem Bożym,
– codzienna modlitwa małżeńska,
– codzienna modlitwa rodzinna,
– comiesięczny dialog małżeński,
– reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),
– uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach
formacyjnych.
Dzięki wprowadzaniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspól¬ny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania, oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do świętości (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary). Do istoty pracy formacyjnej w kręgach należy również uczestnictwo w różnego rodzaju rekolekcjach organizowanych przez Domowy Kościół: rekolekcjach 15-dniowych I, II, III stopnia (oazach rodzin), kilkudniowych Oazach Rekolekcyjnych Animatorów Rodzin (ORAR I i II stopnia), rekolekcjach ewangelizacyjnych i tematycznych. Rekolekcje te przeznaczone są dla małżonków wraz z dziećmi, jeśli nie ma przeszkód organizacyjnych. Na rekolekcjach (zwłaszcza 15-dniowych) powinien być realizowany także program formacyjny dla dzieci.
Program oazy I stopnia ma charakter ewangelizacyjno-katechumenalny; omawiane są również zagadnienia z zakresu duchowości małżeńskiej.
Oaza II stopnia rozwija biblijne podstawy inicjacji liturgicznej; omawiane jest również przeżywanie okresów liturgicznych w rodzinie.
Oaza III stopnia ukazuje rzeczywistość Kościoła jako wspólnoty.
ORAR I stopnia pogłębia rozumienie istoty, celu, duchowości i metody Domowego Kościoła jako nurtu wspólnot rodzinnych w ramach Ruchu Światło-Życie.
ORAR II stopnia przygotowuje małżeństwa do świadomego podjęcia posługi pary animatorskiej, ukazując wagę i odpowiedzialność zadań animatorów.
Formację podstawową stanowi przeżycie tematów formacyjnych według podręczników I i II roku pracy, oazy rekolekcyjnej I, II i III stopnia oraz ORAR I i II stopnia.
Założycielem Domowego Kościoła jest sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987). W rozwoju Domowego Kościoła ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ. Duchową kolebką Domowego Kościoła jest Krościenko nad Du¬najcem, gdzie w 1973 roku odbyły się pierwsze oazy rodzin.
Znakiem Domowego Kościoła są dwa greckie słowa: FOS (światło) i ZOE (życie), wpi¬sane w kształt krzyża wyrastającego spomiędzy dwóch złączonych obrączek, umieszczonych wraz z krzyżem w stylizowanej figurze domu. Domowy Kościół używa również znaku END – ikony Świętej Rodziny.

 

Droga Krzyżowa

23 marca 2018 r. nasza wspólnota czytała rozważania na Drodze Krzyżowej ulicami naszego miasta.

Była to Droga Krzyżowa z błogosławionym księdzem Stefanem Wincentym Frelichowskim
w świetle wspomnień jego siostry Marcjanny oraz współwięźniów.
Rozważania przygotował dk. Waldemar Rozynkowski.