aktualności

Patronalne Święto Domowego Kościoła 2017 - Świętej Rodziny

IMGP9902b

IMGP9858

2017 12 30 rodzinyb

Dni skupienia 8-10 grudnia 2017r.

8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny rozpoczęliśmy Eucharystią Adwentowe Rejonowe Dni Skupienia , których tematem była „Niepokalana- wzór nowego człowieka”. Brały w nich udział 44 osoby z rejonu Chełmno.

Nasz moderator ks. Tadeusz Miszewski podczas homilii zwrócił naszą uwagę na ścisłą więź Maryi i Jezusa już od Jego poczęcia. Oboje otaczali się Miłością zarówno w radości jak i w cierpieniu. Maryja zajmuje pierwsze miejsce w błogosławieństwie i wyborze Boga. Ona jest jedynym świętym i niepokalanym stworzeniem. To w Maryi błogosławieństwo Boże wydało najpiękniejszy i najdoskonalszy owoc, a pełnia łaski rozwinęła się w pełnię miłości ku Bogu i ludziom. Maryja przyjmując wolę Boga przyjęła też konsekwencje tej decyzji.

My również każdego dnia doświadczamy w sobie rozdarcia między starym i nowym człowiekiem. Stajemy przed wieloma wyborami. Najświętsza Maryja Panna – niepokalanie poczęta – była wolna od wewnętrznego rozdarcia. Cała skierowana ku Bogu i Jemu oddana, dobrowolnie, bez lęku, z wiarą i pokorą przyjęła Boże Słowo. Wypełniając Boży plan nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wzorować swoje życie na życiu Niepokalanej, naśladować Ją w wierności łasce, w nieustannym otwieraniu się na Boga i oddawaniu Mu całego życia.

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki szczególnie umiłował Maryję i podkreślał, że winniśmy wpatrywać się w Niepokalaną i starać się do Niej upodobnić. Postać założyciela naszego Ruchu, jego życie i dzieła przybliżył nam Jarosław Bolt podczas godzinnej wieczornicy, wykorzystując multimedia (prezentacja, film, wywiad). Był też czas na świadectwa dotyczące spotkania z ks. Blachnickim, zarówno osobistego w oazie młodzieżowej jak i wpływu jego nauczania na życie oazowiczów. Pierwszy dzień zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim.

W sobotę rozpoczęliśmy nasze spotkanie Eucharystią. Ks. Tadeusz Miszewski podczas drugiej katechezy przedstawił nam wzór nowego człowieka. Podkreślił jak ważną rolę w życiu chrześcijanina pełni Maryja. To ona strzegła słowa Bożego, rozważała je w swoim sercu i wprowadzała je w życie w cichej i pokornej służbie, przez którą stała się wiernym urzeczywistnieniem i zrealizowaniem tego nowego życia, które przyszedł ogłosić Chrystus. Maryja jest dla nas wzorem nowego człowieka, który przede wszystkim słucha słowa Bożego, strzeże go i wciela je w życie. Nowy człowiek żyje słowem Bożym i słowo Boże czyni słowem życia. Maryja jest najdoskonalszym wzorem nowego człowieka i dlatego powinniśmy wpatrywać się w Nią i naśladować.

Podczas „Godziny” świadectw- Monika Rodzik, Ela Burandt-Kozłowska, Paulina Stefaniak i Sylwek Gęsikowski podzielili się odkryciem duchowości Maryi w swoim życiu. Wszystkie wypowiedzi były bardzo emocjonalne i poruszające. Następnie spotkaliśmy się w grupach dzielenia i kontynuowaliśmy temat duchowości maryjnej w naszym życiu. Niektórzy z nas cześć dla Maryi wynieśli z domu rodzinnego, inni sami uczyli się relacji z Maryją. Są wśród nas i tacy, którym już dawno udało się nawiązać intymną, osobową relację z Niepokalaną, która towarzyszy nam zarówno w trudnych jak i radosnych chwilach. Niebagatelną rolę w propagowaniu wzoru życia Maryi odegrali też apostołowie naszych czasów- kardynał Stefan Wyszyński i papież Jan Paweł II uczący nas, że ,,Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję.” Niejednokrotnie przekonaliśmy się, że różaniec wyzwala, uzdalnia i daje siłę. Wielu z nas poznało moc Nowenny Pompejańskiej.

Sobotni wieczór zakończyła adoracja Jezusa eucharystycznego z modlitwą uwielbienia, dziękczynienia i prośby zakończona błogosławieństwem Najświętszego Sakramentu. Jezusowi i Jego Matce zawierzyliśmy nasze życie. Wielbiliśmy Pana, dziękowaliśmy za otrzymane łaski i z głęboką ufnością zanosiliśmy błagania.

W niedzielę gościliśmy w Chełmży. Podczas Eucharystii o oprawę liturgiczną zadbał krąg, którego animatorami są Ania i Marcin Wiśniewscy. Ania i Wiesiek Strelczukowie dali świadectwo jak wiele w ich życie wniósł Domowy Kościół i jego charyzmat. Podczas agapy wysłuchaliśmy świadectw dwóch par z Chełmży, które w latach 80. były w kręgach DK. Było to radosne i owocne spotkanie trzech pokoleń.

Symbolem i pamiątką Adwentowych Rejonowych Dni Skupienia stały się figurki Niepokalanej podarowane każdej z par małżeńskich przez naszego moderatora ks. Tadeusza Miszewskiego. Towarzyszą nam podczas spotkań kręgów, w dialogach, modlitwach małżeńskich i rodzinnych, przypominając, że Maryja jest wzorem nowego człowieka, którym każdy z nas pragnie się stać.

Katarzyna i Jarosław Nowak

 

Dni skupienia DK rozpoczęły się 8 grudnia 2017r. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. i trwały do niedzieli 10 grudnia. Na początku, podczas prezentacji n/t życia sługi Bożego ks. Blachnickiego zapoznaliśmy się z wzorem nowego człowieka, który wezwany przez  słowo Boże i ukształtowany przez sakramenty może się rozwijać faktycznie tylko w ramach wspólnoty chrześcijańskiej. Tym umocnieni zagłębiliśmy się w przesłanie danego nam czasu, a  ten służył nam do pogłębienia pragnienia naśladowania Maryi w Jej boskich cnotach jako wzór nowego człowieka, który akceptuje wolę Bożą, jest uniżony w swej służbie, pokorny, czystego serca, czyni rozważania, jest pełen żywej wiary i zaufania Bogu.

Był to też czas na podzielenie się swoim przeżyciem pobożności maryjnej i dając swoje świadectwo wskazywaliśmy, że pobożność maryjna była i jest drogowskazem i zachętą do pójścia ku Chrystusowi. W swych wypowiedziach odnosiliśmy się do mocy i siły płynącej z modlitwy różańcowej, dzieliliśmy się jej owocami. Świadczący o roli Maryi w  życiu wskazywaliśmy, że odmawiając różaniec doświadczamy umocnienia, nawrócenia, pocieszenia w pokonywaniu słabości oraz prowadzenia i światła Bożego. Na te czasy Maryja podarowała nam nowennę pompejańską - "nie do odparcia", choć jest wymagającą, bo to 4 części różańca odmawiane przez 54 dni codziennie, ale działa skutecznie otwierając drogę do bardziej osobistej relacji z Bogiem, realną Osobą, która działa w naszym życiu.

Dni skupienia były kontemplowaniem oblicza Jezusa poprzez obecność Maryi, której modlitwa różańcowa jest szczególnym znakiem Bożego upodobania.To światło na Niepokalaną podczas Dni skupienia wzbudziło w nas podziw i pobudziło do zawierzenia się Jej bez reszty.

Ela i Kazimierz

Spotkanie rejonowe 8 października 2017 r.

Zakończenie roku formacyjnego 2016/2017

W niedzielę 18-06-2017 nasze rodziny skupione w kręgach Domowego Kościoła Rejonu Chełmno świętowały zakończenie roku formacyjnego 2016/2017. Spotkanie rozpoczęliśmy Eucharystią, którą w koncelebrze Ks. Jerzego, odprawił Ks. Tadeusz – Moderator Rejonu. Na ołtarzu pojawiła się świeca oazowa a małżeństwa z kręgu rejonowego stanowiły obsadę liturgiczną mszy. Po południu, na terenie parku przy parafii św. Józefa, w promieniach czerwcowego słońca, nasza wspólnota spotkała się przy kawie i grillu. O dobrą zabawę i ruch na świeżym powietrzu zatroszczyli się Magda z Jarkiem. Śpiewy zaś poprowadził Wiesław przy czynnym wsparciu Mariana - którzy mimo braków sprzętowych (tylko jedna gitara) stworzyli z naszych rodzin niepowtarzalny zespół. W przerwach między piosenkami, w towarzystwie kapłanów - moderatorów kręgów miło spędziliśmy czas na degustacji pysznych sałatek, wszelkiego rodzaju ciast i kiełbasek z rusztu.

Punktem kulminacyjnym spotkania było podziękowanie Alicji i Markowi Szczepanikom za ich czteroletnią posługę pary rejonowej. Jesteśmy im bardzo wdzięczni, że z wielką pokorą i oddaniem służyli naszej wspólnocie. Ufamy, że dobry Bóg wynagrodzi im ich trud. Przedstawiona została nam nowa para rejonowa - Kasia i Jarek Nowak. Już teraz polecamy ich Panu prosząc o siły i dary Duch Świętego na czas ich posługi.

Nasze spotkanie zakończyliśmy apelem jasnogórskim oraz udzielonym przez księdza Tadeusza błogosławieństwem na cały okres wakacji. Chwała Panu. Beata i Stefan

 

Wspólnota - 12 marca 2017 r.

2017 03 12 rejon

Zabawa karnawałowa - 21 stycznia 2017 r.

W sobotę 21 stycznia spotkaliśmy się w parafialnej kawiarence,
by pogadać, pośmiać się, potańczyć, pobawić - po prostu
być razem.

2017 01 21 zabawa